NAJSILNIEJSZY POLAK W TIBII USUNIĘTY z ROOKA | Leaver ! TIBIA HISTORY #29. |.