Typ transakcji: Wymiana
Przedmioty: 200k, uhy, gfb, itemki, 15 pacc scrolli
Świat: Retrocores Antica
Cena: 6k - 25tc
Preferowana forma płatności: Tibia Coins
Kontakt: PW