jak to ma pliki demonii wrzucone do tfs 1.2 widać po points tickecie. to stare pliki też GM Tomek ots baj de łej