PIERWSZY 1000 POZIOM W TIBII & BANUTA GATE! | KHARSEK | TIBIA HISTORY #16