Wprowadzono kilka zmian i bug fixów:
* Naprawiony golden mug (nie dało się go podnieść)
* vial of water, vial of blood, vial of oil etc. po użyciu na ziemię tworzą poprawnie pool of water, pool of blood, pool of oil etc.
* NPC Fiona (Edron) skupuje wszystkie przedmioty, które powinna (dodano brakujące)
* Wprowadzono system domków oraz limit 10 itemów na 1 kratce domku
* Zmieniono czas trwania white skulla z 7 na 15 minut
* Od teraz każdy gracz, który zaatakuje drugiego gracza (bez względu na to, kto zaatakował pierwszy), otrzyma blokadę wejścia do protection zone (tzw. red crosses) - nie dotyczy party